Usługi uruchamiane przez inetd

Niektóre serwery są zaprojektowane tak, aby były uruchamiane „na żądanie” i kończyły działanie po wykonaniu żądanego zadania. Tego rodzaju serwery są zazwyczaj stosowane do świadczenia usług rzadko używanych, w których opóźnienia związane z uruchamianiem serwera nie są ważne i które wymagają nowego procesu serwera do obsłużenia każdego żądania (na przykład sesje Telnetu i FTP, gdzie każda aktywna sesja korzysta z oddzielnego serwera).

Serwery tego rodzaju są zwykle uruchamiane przez serwer inetd (działa on nieprzerwanie, więc jest uruchamiany z plików /etc/rc, co opisaliśmy w poprzednim podrozdziale). Serwer inetd oczekuje na żądania dostępu do usług wymienionych w pliku konfiguracyjnym /etc/inetd.conf. Kiedy odbierze takie żądanie, uruchamia odpowiedni serwer, który następnie je przetwarza.

Wyłączanie usług w Uniksie. Jak już mówiliśmy w rozdziale 1, „Hosty bastionowe”, podczas wyłączania usług należy podjąć pewne środki ostrożności: Upewnij się, że będziesz mógł uruchomić komputer, jeśli wyłączysz niezbędną usługę (na przykład wtórny dysk twardy z pełnym obrazem systemu operacyjnego albo startowy CDROM).

Zapisz kopię wszystkich plików, które zamierzasz zmodyfikować, abyś w razie niepowodzenia mógł przywrócić je do pierwotnego stanu. Kiedy wyłączysz usługę, wyłącz wszystko, co z niej korzysta.

Nie podłączaj komputera, który próbujesz zabezpieczyć, do wrogiej sieci, zanim nie zakończysz procesu wyłączania usług. Komputer może paść ofiarą ataku, na który będziesz go dopiero przygotowywał.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>