Serwery podczas startu komputera

m z chkconfig, instalowany jest także skrypt startowy, który zawsze się wykonuje, ale używa polecenia chkconfig, aby sprawdzić, czy rzeczywiście powinien uruchomić usługę. Administratorzy również używają polecenia chkconfig, aby zmienić lub sprawdzić stan usług. Różne wersje systemu chkconfig używają różnych metod przechowywania informacji o stanie usług niektóre tworzą pliki, a niektóre zapisują bieżący stan w samych skryptach startowych. Niektóre wersje Uniksa i Linuksa mają plik o nazwie /etc/inittab. W takich systemach proces init korzysta z informacji zawartych w tym pliku, aby kontrolować przebieg procedury startowej i wznawiać działanie niektórych procesów systemowych. Procesy uruchamiane z /etc/inittab pozwalają zwykle na interaktywne logowanie się z terminali i urządzeń konsolowych. Proces init uruchamia i monitoruje te procesy i jeśli jest tak skonfigurowany uruchamia je ponownie, gdy zostaną przerwane albo zakończą działanie. Z reguły można wyłączyć te procesy, wykomentowując odpowiednie linie w pliku konfiguracyjnym, albo instruując init, aby w ogóle ich nie uruchamiał. Gdy zmienisz zawartość pliku /etc/inittab, zwykle będziesz musiał się posłużyć specjalnym (i zależnym od systemu operacyjnego) sposobem zasygnalizowania procesowi init, że powinien ponownie odczytać ten plik.

W niektórych wersjach Uniksa jeden z serwerów uruchamianych z plików startowych służy do tego, aby wznawiać działanie innych serwerów, gdy ulegną awarii. Jeśli masz go w swoim systemie, będzie próbował uruchamiać inne serwery, gdy usuniesz je z plików startowych, ale nie z jego pliku konfiguracyjnego. Albo wyłącz ten program, albo usuń z jego pliku konfiguracyjnego wszystkie serwery usunięte z plików startowych. Na pewno zauważysz ten program, kiedy będziesz przeglądał pliki startowe.

Strony: 1 2

One comment to Serwery podczas startu komputera

  • Jareks  says:

    Dlatego nie polecam powolnego uruchamiania w razie awarii a start „na zimno”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>