Przykład niestarannego sprawdzania argumentów

się zasada „to, co nie jest wyraźnie dozwolone, jest zabronione”, czyli sprawdzanie argumentów pod kątem dozwolonych znaków.

Najgorszym rezultatem błędnego sprawdzania argumentów jest „przepełnienie bufora”, będące podstawą licznych ataków.

Strony: 1 2

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>