Protokoły pośrednie

m przypadku poprawność kłóciłaby się, według nas, z jasnością.

Innych mechanizmów zdalnego wywołania procedury używa się w pewnych szczególnych implementacjach, ale te dwa są zdecydowanie najpopularniejsze. Pozostałe mechanizmy RPC mają podobne założenia i przedstawiają podobne trudności. Dla uproszczenia, kiedy będziemy mówić o wszystkich protokołach, które bywają nazywane RPC, napiszemy po prostu RPC.

RPC Suna i RPC Microsoftu są podobne i spokrewnione ze sobą, ale nie mogą współpracować. RPC Microsoftu to implementacja DCE RPC i jako taka może współpracować tylko z innymi implementacjami DCE RPC. Niektóre komputery uniksowe obsługują zarówno RPC Suna, jak i DCE RPC (zwykle RPC Suna to mechanizm domyślny, a DCE RPC jest opcją lub dodatkowym produktem). W praktyce, jeśli nawet uruchomisz DCE RPC w komputerze uniksowym, prawdziwa współpraca z RPC Microsoftu i tak będzie niemożliwa. Standard DCE RPC obejmuje tylko podstawową funkcjonalność, a większość aplikacji używa mechanizmów, których nie ma w podstawowym zestawie. Takie mechanizmy nie gwarantują, że poszczególne implementacje będą mogły ze sobą współpracować. Ponieważ DCE RPC jest rzadko używany w Uniksie, aplikacje uniksowe zwykle ograniczają się do podstawowych mechanizmów. Microsoft wykorzystuje jednak RPC w znacznym stopniu i potrzebuje większej funkcjonalności, w związku z czym niemal zawsze posługuje się niezgodnymi mechanizmami (głównie DCOM, omówionym później). Z tej głównie przyczyny uparcie nalegamy na używanie terminu „RPC Microsoftu” nie chcemy sugerować, że aplikacje Microsoftu, które używają RPC, mogą współpracować z innymi serwerami lub klientami DCE RPC.

Strony: 1 2

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>