Protected Storage

Jest wymagana do obsługi zaszyfrowanych systemów plików i powinna zostać włączona. Remote Procedure Call (RPC). Wiele serwerów używa zwrotnych wywołań RPC i przestanie działać, jeśli RPC będzie niedostępny.

W pewnych okolicznościach będziesz potrzebował również poniższych usług: IPSEC Policy Agent (Windows 2). Jest wymagana, jeśli używasz IPSec do zabezpieczenia połączeń sieciowych.

Net Logon. Jest wymagana, jeśli komputer będzie uwierzytelniał konta na rzecz innych komputerów lub z innych komputerów (na przykład jest serwerem wchodzącym w skład domeny albo podstawowym kontrolerem domeny, która zawiera inne serwery). Host bastionowy powinien używać tylko kont lokalnych, a wówczas usługa ta będzie niepotrzebna.

Plug and Play. Jest albo niepotrzebna, albo absolutnie niezbędna, w zależności od konfiguracji sprzętowej. Tak czy owak, nie jest dostępna z sieci. Zauważ, że w pewnych konfiguracjach serwerów, które nie zawierają składników wymienialnych podczas pracy komputera, usługa ta może być wymagana do poprawnego działania urządzeń peryferyjnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>