Nie przepuszczaj NetBT przez firewall.

Common Internet File System (CIFS) i Server Message Block (SMB). Common Internet File System (CIFS) to uniwersalny protokół współdzielenia informacji, znany wcześniej pod nazwą Server Message Block (SMB). SMB to protokół oparty na komunikatach, opracowany przez Microsoft, Intela i IBM. SMB jest najlepiej znany jako podstawa współdzielenia plików i drukarek w sieciach Microsoftu, co omówimy szczegółowo w rozdziale 17, „Transmisja i współdzielenie plików oraz drukowanie”. SMB jest również wykorzystywany przez wiele innych aplikacji. Standard CIFS rozszerza funkcjonalność SMB.

SMB zwykle działa ponad NetBT. Nowsze implementacje mogą się także posługiwać SMB bezpośrednio ponad TCP/IP w takiej konfiguracji protokół ten niemal zawsze jest określany mianem CIFS. Zauważ jednak, że jest to ten sam protokół bez względu na to, czy działa ponad NetBT, czy też bezpośrednio ponad TCP/IP, i że nazywano go CIFS nawet wtedy, kiedy nie mógł działać bezpośrednio ponad TCP/IP. My używamy nazwy „SMB” głównie dlatego, że oprócz współdzielenia plików protokół ten ma wiele innych zastosowań, więc nazywanie go systemem plików byłoby mylące.

Protokół SMB umożliwia wykonywanie różnorodnych operaq’i. Wiele spośród nich to standardowe operacje na plikach (na przykład otwieranie, czytanie, zapisywanie, usuwanie i ustawianie atrybutów), ale dostępne są także operacje innego typu (na przykład przesyłanie komunikatów i drukowanie) oraz kilka mechanizmów ogólnego przeznaczenia, umożliwiających komunikację międzyprocesową przez SMB. SMB pozwala na współdzielenie nie tylko standardowych plików, ale także innych obiektów, między innymi urządzeń, nazwanych potoków oraz szczelin pocztowych (nazwane potoki i szczeliny pocztowe to mechanizmy komunikacji międzyproceso wej nazwane potoki obsługują strumienie danych, natomiast szczeliny pocztowe wykorzystują komunikaty).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>