NetBIOS ponad TCP/IP (NetBT)

Choć Microsoft opracował kilka usług działających bezpośrednio ponad TCP/IP, wiele starszych usług opiera się na NetBIOSie i używa NetBT w sieciach TCP/IP. Dzięki temu usługi zyskują dodatkowy poziom przenośności, ponieważ mogą działać w sieciach TCP/IP lub NetBEUI, a aplikacje nie zauważą żadnej różnicy.

NetBT udostępnia trzy usługi: nazewniczą NetBIOSu datagramową sesyjną. Usługa nazewnicza działa w porcie UDP 137 i służy do odwzorowywania nazw więcej informacji znajdziesz w rozdziale 2, „Usługi nazewnicze i katalogowe”. Usługa datagramowa NetBT działa w porcie UDP 13 i jest odpowiednikiem UDP w NetBT, używanym do transakcji bezpołączeniowych. Usługa sesyjna NetBT działa w porcie TCP 139. Usługi datagramowe i sesyjne są używane głównie przez protokoły oparte na Server Message Block (SMB), omówionym dalej w tym rozdziale. NetBT nie udostępnia wielu funkcji. Jest to sposób przenoszenia NetBIOSu przez TCP/IP, a niemal wszystkie interesujące operacje są wykonywane przez protokoły wyższego poziomu (niemal zawsze przez SMB). Połączenia sesyjne NetBT zapewniają tylko minimalny poziom bezpieczeństwa. Klient musi określić nazwę netbio sową oraz adres TCP/IP usługi, z którą chce się połączyć, a także własną nazwę net biosową i adres TCP/IP. Połączenie zostanie zrealizowane tylko wtedy, jeśli jakiś program zarejestrował się pod żądaną nazwą netbiosową. Aplikacje NetBT mogłyby autoryzować klienta na podstawie jego nazwy i adresu TCP/IP, ale w praktyce robią to rzadko (może to dobrze, ponieważ te informacje i tak bardzo łatwo sfabrykować).

Usługa sesyjna NetBT może również działać jako usługa lokalizacyjna. Aplikacja, która rejestruje nazwę, może określić i

Strony: 1 2

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>