Następne czynności po wyłączeniu usług

Po zmianie konfiguracji usług będziesz musiał ponownie uruchomić komputer. Następnie powinieneś upewnić się, że usługi są rzeczywiście wyłączone, a komputer nadal działa poprawnie. Jednym ze sposobów sprawdzenia, czy usługa jest wyłączona, jest użycie narzędzia netstcit w celu wyświetlenia portów sieciowych monitorowanych przez komputer.

Kiedy ponownie uruchomisz i przetestujesz komputer oraz upewnisz się, że system działa bez wyłączonych usług, możesz usunąć pliki wykonywalne tych usług (jeśli nie są używane przez inne usługi). Jeśli pozostawisz na dysku pliki wykonywalne, ktoś może je uruchomićjeśli nie ty, to inny administrator systemu albo napastnik.

Jeśli wolałbyś nie usuwać plików wykonywalnych, możesz je zaszyfrować. Użyj programu szyfrującego, który ma stabilną implementację standardowego algorytmu, na przykład wersji PGP firmy Network Associates (informacje o pozyskiwaniu tego pakietu znajdziesz w dodatku B, „Narzędzia”).

Które usługi pozostawić włączone? Niektóre usługi są bardzo istotne dla działania systemu, więc prawdopodobnie będziesz musiał pozostawić je włączone, bez względu na zadania komputera. W systemie Windows NT praktycznie nic, co znajduje się na karcie Services apletu Networking, nie jest absolutnie niezbędne do działania komputera. Najważniejsze ze znajdujących się tu usług to:

EventLog. Program, który zapisuje zdarzenia w dziennikach, nawet w imieniu lokalnych programów. NT LM Security Support Provider. Usługa ta jest wymagana, jeśli w komputerze działają usługi, które muszą uwierzytelniać użytkowników (na przykład serwery FTP lub HTTP).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>