Klucze rejestru

Oto przegląd kluczy rejestru opisujących parametry usług. Umożliwiają one sprawdzenie, co robi dana usługa, a to przydaje się podczas zabezpieczania hosta bastionowego.

DependOnGroup Lista grup usług, od których jest zależna ta usługa. Klucz ten jest rzadko ustawiany. Jeśli chodzi o mechanizmy sieciowe, najbardziej interesującą grupą jest „TDI”, która zawiera podstawowe sterowniki interfejsów sieciowych. DependOnService

Lista usług, od których jest zależna ta usługa. Usługa, która jest zależna od usługi LanmanServer, jest niemal na pewno serwerem sieciowym. Usługi, które są zależne od usługi LanmanWorkstation, prawdopodobnie nie są serwerami sieciowymi, ale klientami. Usługi, które są zależne od jednej z pozostałych grup sieciowych (na przykład NetDDE, TCPIP, NetBT lub AppleTalk), mogą być serwerami albo klientami, ale powinieneś traktować je podejrzliwie.

DisplciyName. Jest to nazwa wyświetlana w apletach Services lub Devices.ErrorControl. Klucz ten określa, co należy zrobić, jeśli nie uda się uruchomić usługi. Sprawdź tę wartość, zanim wyłączysz usługę! Jeśli jest ustawiona na x2 lub x3, a ty wyłączysz usługę, system spróbuje ją przywrócić, odtwarzając poprzednią konfigurację. Jeśli to nie zadziała, a wartość wynosi x3, system się nie uruchomi. Poniżej podajemy dopuszczalne wartości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>