Informatyka w szkołach

Podstawową wiedzę w zakresie komputerów oferuje nauka informatyki w szkołach. Są to lekcje odbywające się raz lub dwa w tygodniu, a wszelkie podejmowane tam aktywności pozwalają uczniom na lepsze poznanie oprogramowania, sprzętu i czasami też możliwości bardziej zaawansowanych narzędzi. Często narzeka się na poziom takich lekcji, bo uczniowie opuszczają je wyedukowani co najwyżej w zakresie obsługi MS Painta czy też innego prostego programu. Pewną winę za to ponosi niedostateczna ilość wykształconych nauczycieli. Osoby uczące informatyki często są przydzielone do tego zadania w ramach dopełniania etatów, mając wykształcenie nieodpowiednie do uczenia tego przedmiotu. Z tego względu informatyki (często podobnie jak religii, plastyki czy muzyki) nie traktuje się zbytnio poważnie. Jeśli natomiast trafi się nauczyciel z prawdziwego zdarzenia, który chce i może czegoś nauczyć, uczniowie są przyzwyczajeni do bardziej luźnego przebiegu lekcji i odmawiają wykonywania poleceń, nie przykładają się i uzyskują przez to słabe oceny zniechęcając się do przedmiotu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>