Domorośli eksperci

W czasie, kiedy większość nastolatków dorasta korzystając z komputera, dostęp do informacji jest o wiele łatwiejszy i każdy zainteresowany informatyką może czerpać wiedzę z dowolnego źródła, jakie sobie znajdzie i jakie jest wiarygodne. Coraz więcej jest dzisiaj młodych „ekspertów”, którzy bez większego wysiłku i podejmowania jakiekolwiek kierunkowego kształcenia w tej dziedzinie zyskują potrzebne dane i są w stanie np. programować, naprawiać różne znalezione usterki, pomagać innym itd. Początkowo świadczona przez nich pomoc dotyczy głównie najbliższych, ale w miarę zyskiwania doświadczenia rozszerza się znajomych, znajomych znajomych, aż w końcu na zupełnie obce osoby. Pomagając właściwie, można w ten sposób stać się kimś na kształt złotej rączki, żeby później realizować się z powodzeniem w tym fachu. Pewne zagrożenie stanowi jednak pomaganie za darmo, bo na początku wiadomo, że chodzi głównie o przysługę, a nie zarobek. Później bywa to kłopotliwe, jeśli ktoś nie docenia naszej wiedzy i starań.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>