Charakterystyka translacji adresów sieciowych w RPC

Żadna wersja RPC nie używa osadzonych adresów IP nie powinno być problemów z używaniem tych protokołów w systemie translacji adresów sieciowych, który modyfikuje tylko adresy hostów. Informacje zwracane przez usługę lokalizującą zawierają jednak numery portów. Użycie RPC w systemie translacji adresów, który zmienia numery portów, wymagałoby interpretowania i modyfikowania odpowiedzi usługi lokalizacyjnej w taki sposób, aby zawierały przetłumaczone numery portów. Ponadto protokoły oparte na RPC mogą wymieniać adresy IP albo zwracać uwagę na źródłowe adresy IP, a nie tylko na dane RPC, więc nie ma gwarancji, że wszystkie aplikacje RPC będą działać poprawnie. W szczególności, zarówno NIS, jak i NFS używają źródłowych adresów IP jako informacji uwierzytelniających, więc musiałbyś je bardzo uważnie skonfigurować, jeśli miałyby działać z przetłumaczonymi adresami. Jak powiemy w następnym podrozdziale, DCOM, który jest podstawowym użytkownikiem RPC Microsoftu, używa osadzonych adresów źródłowych

i nie będzie działał w systemie translacji adresów. Podsumowanie zaleceń dotyczących RPC. Nie przepuszczaj przez firewall protokołów opartych na RPC. Distributed Component Object Model (DCOM)

DCOM to oparty na RPC protokół Microsoftu, służący do przetwarzania rozproszonego. Microsoft zaleca, aby twórcy oprogramowania używali DCOM we wszystkich aplikacjach typu klientserwer na platformach Microsoftu, i większość aplikacji, które według producentów korzystają z RPC Microsoftu, w rzeczywistości korzysta z DCOM. DCOM może używać albo TCP, albo UDP w Windows NT 4 domyślnie używa UDP, natomiast większość innych implementacji DCOM domyślnie używa TCP. Jeśli domyślna wer

Strony: 1 2

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>