Aplet Networking

W Windows NT narzędziem służącym do instalowania usług dostarczanych przez Microsoft jest aplet Networking z panelu sterowania. Usługi dostarczane przez innych producentów mają własne programy instalacyjne. Niektóre usługi są konfigurowane z apletu Networking, natomiast inne mają własne programy do konfigurowania i zarządzania.

Narzędziem służącym do ręcznego uruchamiania i zatrzymywania usług jest aplet Services z panelu sterowania. Aplet Services może także ustawiać pewne ogólne informacje konfiguracyjne, ale wszystkimi parametrami specyficznymi dla poszczególnych usług trzeba zarządzać oddzielnie. Windows 2 podaje w aplecie Services więcej informacji, niż Windows NT niektóre parametry w Windows NT są dostępne tylko przez rejestr, a w Windows 2 są estetycznie przedstawione w interfejsie użytkownika (na przykład informacje o wzajemnych zależnościach usług). Reszta tego podrozdziału jest poświęcona niskopoziomowym mechanizmom możesz ją pominąć, jeśli nie zamierzasz sterować usługami w sposób inny niż przez interfejs użytkownika.

Usługi w Windows NT są zawsze uruchamiane przez menedżer sterowania usługami (Service Control Manager, SCM program ten jest zupełnie niezależny od widocznego dla użytkownika apletu Services). Usługi mogą być uruchamiane podczas procedury startowej albo na żądanie. Usługi uruchamiane podczas startu systemu mogą zaczynać działanie od samego początku (jeśli są typu „boot”) albo dopiero po tym, gdy stanie się możliwe logowanie użytkowników (jeśli są typu „autostart”). W przeciwieństwie do procedury startowej Uniksa, która jawnie określa kolejność uruchamiania usług, usługi Windows NT określają tylko swoje wzajemne zależności i

Strony: 1 2

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>