Aplet Networking

W Windows NT narzędziem służącym do instalowania usług dostarczanych przez Microsoft jest aplet Networking z panelu sterowania. Usługi dostarczane przez innych producentów mają własne programy instalacyjne. Niektóre usługi są konfigurowane z apletu Networking, natomiast inne mają własne programy do konfigurowania i zarządzania.

Narzędziem służącym do ręcznego uruchamiania i zatrzymywania usług jest aplet Services z panelu sterowania. Aplet Services może także ustawiać pewne ogólne informacje konfiguracyjne, ale wszystkimi parametrami specyficznymi dla poszczególnych usług trzeba zarządzać oddzielnie. Windows 2 podaje w aplecie Services więcej informacji, niż Windows NT niektóre parametry w Windows NT są dostępne tylko przez rejestr, a w Windows 2 są estetycznie przedstawione w interfejsie użytkownika (na przykład informacje o wzajemnych zależnościach usług). Reszta tego podrozdziału jest poświęcona niskopoziomowym mechanizmom możesz ją pominąć, jeśli nie zamierzasz sterować usługami w sposób inny niż przez interfejs użytkownika.

Usługi w Windows NT są zawsze uruchamiane przez menedżer sterowania usługami (Service Control Manager, SCM program ten jest zupełnie niezależny od widocznego dla użytkownika apletu Services). Usługi mogą być uruchamiane podczas procedury startowej albo na żądanie. Usługi uruchamiane podczas startu systemu mogą zaczynać działanie od samego początku (jeśli są typu „boot”) albo dopiero po tym, gdy stanie się możliwe logowanie użytkowników (jeśli są typu „autostart”). W przeciwieństwie do procedury startowej Uniksa, która jawnie określa kolejność uruchamiania usług, usługi Windows NT określają tylko swoje wzajemne zależności i typy, a system operacyjny decyduje, w jakiej kolejności je uruchomić. Ogólnie rzecz biorąc, ułatwia to dodawanie nowych usług i ich poprawne uruchamianie, ale utrudnia ustalenie kolejności, w której rzeczywiście są uruchamiane usługi.

Kategoria „na żądanie” może również obejmować różne sytuacje. Najczęściej oznacza to, że usługa zaczyna działać, kiedy użytkownik uruchomi aplikację, która jej potrzebuje . Usługi „na żądanie” mogą też zostać ręcznie uruchomione z apletu Services albo przez każdą aplikację, która porozumiewa się z menedżerem SCM (na przykład SQL Service Manager). Usługi bazujące na RPC (bezpośrednio lub przez DCOM) zostaną uruchomione, jeśli pojawi się żądanie dostępu do nich. Wreszcie, usługi mogą mieć informacje o zależnościach, a usługa „na żądanie” może zostać uruchomiona dlatego, że uruchamia się usługa, która jest od niej zależna. Może przez to powstać sytuacja, w której usługa oznaczona jako uruchamiana na żądanie w rzeczywistości zaczyna działać podczas startu systemu, ponieważ jest od niej zależna usługa typu „autostart”.

Nie wszystko, co uznałbyś za usługę, pojawia się w aplecie Services. Niektóre programy, które zachowują się jak usługi, są zaimplementowane całkowicie lub w części jako sterowniki, które są ładowane do systemu operacyjnego i w ogóle nie działają jako odrębne procesy. Z punktu widzenia systemu operacyjnego nie są to usługi, więc są wymienione w aplecie Devices, a nie Services. Są jednak wymienione jako usługi w rejestrze, pod następującym kluczem:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>