Kalendarz imprez sportowych

< < Stycze 2019 > >
PnWtrCzPtSoN
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

Godlo polski
bip
Orze�
Orze�
Orze�

Stop przemocy i agresji w szkole i w domu

INFORMACJE OGÓLNE

Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia programu: październik 2014 -  maj 2015r.

Miejsce realizacji programu: Gimnazjum nr 3 im. S. Batorego w Malborku

Opracowała komisja ds. profilaktyki w składzie: Elżbieta Brodziak, Monika Walentynowicz, Magdalena Guzow, Arkadiusz Jaroszewski, Agnieszka Żejmo

Zaangażowani nauczyciele: wychowawcy klas oraz nauczyciel języka polskiego, sztuki i wychowania fizycznego.

 

CELE PROGRAMU:

Cele główne:

-Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród młodzieży.

-Niwelowanie postaw agresywnych w szkole.

-Kształtowanie postaw tolerancji.

-Nauka radzenia sobie w groźnych społecznie sytuacjach.

Cele szczegółowe:

-Kształtowanie umiejętności poprawnego komunikowania się rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z przemocą.

-Stworzenie jasnych reguł zwalczania zachowań agresywnych i przemocy.

-Eliminowanie agresywnych zachowań wobec otoczenia oraz nauka funkcjonowania w akceptowanych formach zachowań.

-Wyposażenie uczniów i rodziców w podstawowe wiadomości i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach różnych form przemocy

-Wyposażenie nauczycieli/wychowawców w wiedzę i umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych w twórczy sposób.

-Poznawanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, budzenie pasji, rozwijanie zainteresowań.

 

ODBIORCY PROGRAMU:

Uczniowie

Rodzice

Nauczyciele

 

PLANOWANE EFEKTY:

Minimalizacja aktów agresji.

Wzrost świadomości zagrożeń spowodowanych przemocą.

Zwiększenie bezpieczeństwa.

STOP AGRESJI I PRZEMOCY W SZKOLE I W DOMU- hasło na rok 2014/2015 -

PLAN DZIAŁAŃ

FORMY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMINY

Informacja o programie  skierowana do wszystkich nauczycieli szkoły, uczniów, rodziców            

Informacja na stronie internetowej na temat programu.

Ulotki na temat programu- stop przemocy

Prezentacja multimedialna:

Stop Przemocy

M, WalentynowiczM. Walentynowicz

p. K. Konowrocka

p. L. Paździor

 


Listopad


Grudzień

Styczeń

marzec

Nawiązanie współpracy z instytucjami

Spotkania ze specjalistami

Np. wyjście do PP Policji, lekcje wychowawcze ze specjalistą

Pedagog szkoły

Według potrzeb

Diagnoza sytuacji, tj. zagrożeń agresją i przemocą wśród uczniów.

Przeprowadzanie ankiet, obserwacje, rozmowy

Pedagog szkoły               

Wrzesień, grudzień, maj

Opracowanie scenariuszy zajęć i materiałów tematycznych na temat "Agresji i przemocy" dla nauczycieli

Zebranie od wychowawców propozycji zajęć na temat „stop agresji i przemocy w szkole". Przekazanie nauczycielom i wychowawcom wybranych scenariuszy zajęć i materiałów tematycznych.

Zespół ds. profilaktyki

listopad

Pedagogizacja rodziców: "Agresja wśród dzieci i młodzieży - przyczyny i skutki".            


Tematyka pedagogizacji rodziców:

-Role wychowawcze rodziców i potrzeby psychiczne dziecka nie radzącego sobie z agresję i ulegającego agresji

Pedagog szkoły, M. Walentynowicz, wychowawcy

grudzień


Przeprowadzanie konkursu między klasami

na gazetkę o tematyce agresji

wychowawcy

marzec

Zorganizowanie konkursu plastycznego: "Bądź uprzejmy na co dzień i od święta".

Ekspozycja prac w szkole

Pani K. Lachowicz

marzec

Zorganizowanie konkursu literackiego pt. "Wzór do naśladowania".

Ukazanie pozytywnych wzorców osobowych i wartości ważnych w życiu człowieka na podstawie literatury i życia codziennego.

  biblioteka

marzec

Turnieje sportowe w różnych dyscyplinach sportowych

Rywalizacja między uczniami radzenie sobie z agresją sportową

w-f iści

Luty - kwiecień

Zebrania zespołu do spraw bezpieczeństwa szkoły zaplanowane są raz w miesiącu lub według potrzeb.

Ulotka do pobrania


Urz�d miastaBIPMWCOSiR"Orze�Projektowanie stron internetowych Malbork
Projektowanie i tworzenie stron www