Kalendarz imprez sportowych

< < Stycze 2019 > >
PnWtrCzPtSoN
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

Godlo polski
bip
Orze�
Orze�
Orze�

Biblioteka

Godziny pracy biblioteki

poniedziałek 8.00- 14.00

wtorek 9.50-13.45

środa 9.00-13.25

czwartek 9.00-13.25

piątek 9.50-13.45

Godziny pracy czytelni

wtorek 7.45-9.50

środa 13.25-15.00

czwartek 13.25-15.00

piątek 7.45-9.50


Regulamin biblioteki
Gimnazjum nr 3 im. Stefana Batorego w Malborku

1. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
2. Z księgozbioru biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
3. Warunkiem korzystania jest posiadanie przez uczniów identyfikatora.
4. Każdy czytelnik zobowiązany jest zapoznać się i przestrzegać regulaminu biblioteki.
5. Biblioteka udostępnia swe zbiory od września do czerwca.
6. Czytelnicy opuszczający szkołę ( nauczyciele, uczniowie, pracownicy) zobowiązani są do zwrotu materiałów wypożyczonych z biblioteki.

Wypożyczalnia

1. Czytelnik może wypożyczać książki i czasopisma wyłącznie na swoje nazwisko.
2. Czytelnik odpowiada za wypożyczone materiały.
3. Książki wypożyczane są na okres maksymalnie jednego miesiąca, po upływie którego można prosić o prolongatę.
4. Uczeń, który ma nie oddaną w terminie książkę, nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
5. Jednorazowo na koncie czytelnika może być maksymalnie 3 pozycje.
6. Do dnia 8 czerwca wszystkie materiały biblioteczne muszą być zwrócone do biblioteki.
7. Uczniom, którzy nie rozliczą się z biblioteką w tym terminie, zostanie obniżona roczna ocena z zachowania. Rodzice otrzymają wezwanie do zwrotu książek w terminie 7 dni.
8. Czytelnicy, którzy nie zwrócą książek do dnia 15 czerwca zostaną obciążeni karą.
9. Wysokość kary zależeć będzie od wartości książki (aktualna cena rynkowa), przydatności jej w placówce oraz trudności nabycia.
10. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może zmniejszyć kwotę kary na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
11. Zbiory specjalne (filmy, slajdy, programy komputerowe, płyty CD, taśmy magnetofonowe) udostępnia się uczniom wyłącznie na miejscu.
12. Czytelnik ma prawo zgłaszać swoje propozycje na temat materiałów, które jego zdaniem, powinny znaleźć się w bibliotece.

Czytelnia

1. Z księgozbioru zgromadzonego w czytelni można korzystać wyłącznie na miejscu.
2. Korzystający z czytelni pozostawiają okrycia i bagaże w szatni szkolnej lub innym wyznaczonym przez pracownika biblioteki miejscu.
3. Czytelnicy zobowiązani są każdorazowo do wpisywania się do zeszytu obecności.
4. Książki z półki podaje bibliotekarz, czasopisma - uczeń może brać samodzielnie.
5. Przeczytane książki oddaje się bibliotekarzowi, czasopisma - odnosi się na ustalone miejsca.

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych

1. Stanowisko komputerowe w bibliotece służy wyłącznie do celów edukacyjnych.
2. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujący konkretny temat.
3. Korzystający z komputera odpowiada materialnie za stanowisko i za wyrządzone szkody.
4. Wszelkie nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
5. Bez zgody bibliotekarza nie można zmieniać stanowiska komputerowego, sposobu logowania, konfiguracji programów komputerowych.
6. Czytelnik nie pozostawia po sobie śladu w komputerze (nie zaśmieca jego pamięci).
7. Zabrania się zapisywania plików na dysku twardym, poza wyznaczonym - Moimi dokumentami.
8. Przy stanowisku mogą pracować maksymalne dwie osoby.
9. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika

ZA ŁAMANIE REGULAMINU CZYTELNIK
MOŻE BYĆ POZBAWIONY PRAWA KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI!


Urz�d miastaBIPMWCOSiR"Orze�Projektowanie stron internetowych Malbork
Projektowanie i tworzenie stron www