Kalendarz imprez sportowych

< < Stycze 2019 > >
PnWtrCzPtSoN
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

Godlo polski
bip
Orze�
Orze�
Orze�

Nagrody i wyróżnienia

Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień dla uczniów


§ 1


Ustanawia się następujące kategorie nagród dla uczniów Gimnazjum nr 3 w Malborku im. Stefana Batorego, zwane dalej Nagrodą:

   1. Nagrody Honorowe ( Fair-play),
   2. Nagrody dla Absolwenta Szkoły,

§ 2


Nagrody są przyznawana corocznie, ale nie zawsze i nie w każdym przypadku we wszystkich kategoriach.

§ 3


   1. Ustanawia się Nagrodę Honorową, nazywaną dalej Nagrodą "Fair-Play"
   2. Dla Absolwenta szkoły Nagroda przyjmuje nazwę "Spartak" oraz tytuł "Spartak 200..."
   3. Dla ucznia klas I i II Nagroda przyjmuje nazwę "Sparki" oraz tytuł "Sparki 200..."
   4. Nagrody mają postać statuetki Wiktorii, z Logo szkoły oraz z napisem Rada Pedagogiczna Gimnazjum Nr 3 w Malborku im. Stefana Batorego ,nadaje Ci zaszczytne miano "Spartak 200..." lub "Sparki 200..."
   5. Otrzymanie statuetki poparte jest otrzymaniem Dyplomu,
   6. Dyplom zawiera: Logo szkoły oraz napis:" Rada Pedagogiczna Gimnazjum Nr 3 w Malborku im. Stefana Batorego, nadaje Ci zaszczytne miano "SPARTAK 200.." lub "Sparki 200 " oraz motto "In hoc signo vinces" ("pod tym znakiem zwyciężysz") "uczniowi (cy)" Gimnazjum Nr 3 im. Stefana Batorego (imię i nazwisko ucznia (cy) ), za uczciwe, honorowe, sprawiedliwe, lojalne (zachowanie się fair).

§ 4


Nagrodę "Spartak 200... "przyznaje się Absolwentowi szkoły za:

    * zgodną z zasadami, uczciwą, honorową grę,
    * uczciwe,honorowe, bezstronne postępowanie w stosunkach z ludźmi,
    * uczciwe, honorowe, sprawiedliwe, lojalne (zachowanie się fair),

§ 5


Nagrodę " Sparki 200... "przyznaje się uczniowi klas I i II za:

    * zgodną z zasadami, uczciwą, honorową grę,
    * uczciwe,honorowe, bezstronne postępowanie w stosunkach z ludźmi,
    * uczciwe, honorowe, sprawiedliwe, lojalne (zachowanie się fair),

§ 6


Kandydatów do nagrody typują członkowie społeczności szkolnej wraz z pisemnych uzasadnieniem, a wybór zatwierdza się, poprzez głosowanie zwykłą większością głosów Rada Pedagogiczna.

§ 7


   1. Ustanawia się nagrodę dla Absolwenta szkoły
   2. Nagroda absolwenta przyjmuje nazwę "Batory 200..."
   3. Nagroda ma postać statuetki lub popiersi Stefana Batorego, z Logo szkoły oraz z napisem: Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 3 w Malborku im. Stefana Batorego, nadaje Ci zaszczytne miano "Batory 200..."
   4. Otrzymanie statuetki poparte jest otrzymaniem Dyplomu.
   5. Dyplom zawiera: Logo szkoły oraz napis: "Rada Pedagogiczna Gimnazjum Nr 3 w Malborku im. Stefana Batorego, nadaje Ci zaszczytne miano "Batory 200... " absolwentowi Gimnazjum nr 3 im. Stefana Batorego (imię i nazwisko absolwenta (ki), za wybitne osiągnięcia w nauce i twórcze uczestniczenie w życiu szkoły.

§ 8


   1. Nagrodę i tytuł "Batory 200..." otrzymuje absolwent szkoły jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne średnią ocen co najmniej 5,0 i wzorową ocenę zachowania.
   2. Tytuł nadaje Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 3 w Malborku im. Stefana Batorego.

 

SPARTAK

BATORY

LIKEJON


Urz�d miastaBIPMWCOSiR"Orze�Projektowanie stron internetowych Malbork
Projektowanie i tworzenie stron www