Kalendarz imprez sportowych

< < Stycze 2019 > >
PnWtrCzPtSoN
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

Godlo polski
bip
Orze�
Orze�
Orze�

Pedagog informuje

 

Działalność pedagogiczno-psychologiczna
w roku szkolnym 2012/2013

Zajęcia integracyjne klas pierwszych.

We wrześniu 2013r. odbyły się zajęcia integracyjne we wszystkich klasach pierwszych w Gimnazjum nr 3 im St. Batorego w Malborku. Uczniowie brali czynny udział w zajęciach prowadzonych metodą warsztatów przez pedagoga i psychologa szkoły przy współudziale wychowawców. Uczniowie mieli okazję nie tylko dokładniej poznać siebie, ale również podczas zabawy zaprezentować swoje ulubione zajęcia dodatkowe, wykazać się kreatywnością. Gratuluję. Pedagog szkoły Elżbieta Brodziak

Pomoc psychologiczno pedagogiczna.

 We wrześniu odbyło się pierwsze spotkania z rodzicami w celu wypracowania możliwości wsparcia i ustalenia pomocy psychologiczno pedagogicznej uczniom i rodzinom, którzy dostarczyli wymagane w tym celu dokumenty w postaci opinii czy orzeczenia. Nauczyciele uczący te dzieci ukazali możliwości wsparcia i pomocy oferowane w naszej szkole w postaci zajęć dodatkowych, kół zainteresowań, zajęć wyrównawczych. Podano wstępne terminy tych zajęć. Dodatkowych informacji udziela wychowawca klasy. Również terminy zajęć dodatkowych można odnaleźć na tablicy informacyjnej w gablocie naprzeciwko sekretariatu. Pomocy pedagogicznej i psychologicznej można szukać u pedagoga i psychologa szkoły.

Przygotowała notatkę pedagog Elżbieta Brodziak

1.    Z jakimi problemami można zgłosić się do pedagoga szkoły?

Jeśli:

 • Masz problemy rodzinne
 • Doznałeś przemocy
 • Chcesz uwolnić się od alkoholu narkotyków
 • Nie możesz poradzić sobie z własnymi emocjami, osobowością
 • Jesteś bezdomny, niepełnosprawny,
 • Szukasz pomocy w nauce

2.    Pomoc w pokonaniu trudności u dziecka można uzyskać poprzez:

 • „Ortograffiti" dla uczniów z dysleksją zajęci, prowadzą: poloniści, pedagog,
 • Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w nauce - nauczyciele przedmiotów
 • Terapia pedagogiczna i psychologiczna gab. 60; 63
 • Koła zainteresowań - nauczyciele przedmiotu
 • Terapia logopedyczna w gab. 63
 • Rehabilitacja w gab. 028
 • Zajęcia rewalidacyjne

3.    Terapia Pedagogiczna:

Termin zajęć grupowych:

 • Poniedziałek 13.25 - 14.10 klasy trzecie
 • Środa - 9.50 - 10.35 lub 13.25 - 14.10 klasy pierwsze
 • Piątek - 12.25 - 13.20 - 14.10 klasy pierwsze
 • Piątek 14.15 - 15.00 pozostałe grupy

 Zajęcia indywidualne:

 • Środa - 14.00- 15.00
 • Według programu autorskiego „Polubić Ortografię"
 • w oparciu o zeszyty ćwiczeń Ortograffiti
 • Klasy pierwsze pracują na zeszytach 1; 2; 3;
 • Klasy drugie pracują na zeszytach 4; 5; 6;
 • Klasy trzecie pracują na zeszytach 7; 8; 9;
 • Zajęcia odbywają się w gabinecie pedagoga nr 60
 • Wymagana zgoda rodzica.

4.    Wolontariat:

 • Zbiórka żywności
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 • Akcje PCK
 • Akcje „Fundacji- Dziewczynka z zapałkami"
 • Inne okolicznościowe

Pamiętaj, nie jesteś sam!

Adresy, gdzie szukać pomocy:

 • Pedagog szkolny; telef. 55 272 35 78
 • gim3mkpedagog@gmail.com
 • Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna; tel. 55 647 37 00 pppmalbork@post.pl
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie tel. 55 647 15 45
 • Telef. Zaufania 55 270 29 97
 • Policyjna Izba Dziecka tel. 61 820 25 53
 • Pomarańczowa linia tel. 801 140 068
 • Rzecznik Praw Dziecka tel. 22 696 55 50
 • Telefon Zaufania Dzieci Niczyje tel. 116 111
 • Niebieska Linia (przemoc) 801 120 002
 • PFRON Gdańsk tel. 58 554 85 16
 • MONAR tel. 22 635 95 09; biuro@monar.org www.monar.org

Wspierają w trudnościach:

 • Sąd Rejonowy w Malborku tel. 55 647 37 01
 • Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny „Na Skarpie'' w Malborku (dom dziecka) tel. 55 272 30 05
 • Placówka Rodzinna w Malborku tel. 55 647 91 88

Pomocy możesz  szukać również w placówkach:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku tel. 55 647 27 81; 82;83
 • Centrum Profilaktyki Uzależnień w Malborku tel. 55 272 22 22
 • Specjalistyczny Ośrodek „AGAPE" w Nowym Stawie tel. 55 271 50 36
 • Caritas -kościół tel. 55 272 25 34
 • Stacja Johanitów w Malborku tel. 55 173 41 64

 


Urz�d miastaBIPMWCOSiR"Orze�Projektowanie stron internetowych Malbork
Projektowanie i tworzenie stron www